Yngrebarnskompetens för rektorer

Arrangör SmåBarn i Lund
Plats Zoom, Online
Torsdag 23 nov 13.00-16.00
1450 kr + Moms
EARLY-BIRD (tom 6/10) Torsdag 23 nov 13.00-16.00
1150 kr + Moms

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år
– det ställer krav! 

Rektor har det övergripande ansvaret för utbildningen i förskolan och dess kvalitet. Det är viktigt att särskilt betona rektorns ansvar för att skapa förutsättningar för ett gott pedagogiskt arbete med 1-3åringar. Risken finns att det pedagogiska arbetet med de yngsta barnen inte ges samma betydelse och utrymme som med de äldre. 

  • Förskolan på 2020-talet
  • Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet – hur?
  • Vad skiljer arbetet med de yngsta barnen?
  • Förståelse och respekt för barns behov av trygghet som är en förutsättning för utveckling och lärande
  • Vad beskriver neurobiologisk forskning och förskolans styrdokument?
  • Kunskap om barns behov utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och förhållningssätt för att utforma en förskola med kvalitet

Innehållet utgår från aktuell forskning om barn och deras utveckling, skollag, Lpfö-18, De yngsta barnens egen läroplan och Barnkonventionen. Kursen är fristående men även den första i en serie om tre delar vilka planeras till våren 2024. Kursen är interaktiv med plats för frågor och diskussion på plattformen zoom.

Sista anmälningsdag: 10 nov. Begränsat antal platser.

Avbokning: Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person eller användas vid annat kurstillfälle.

Kursledare: Helena Lindfors, leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen samt medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan.

Kursinbjudan i PDF

www.smabarnilund.se