Best for the World Business - värdeskapandeträff

Arrangör Best for the World Business - en businesstribe för det nya paradigmet
Värdeskapandeträff 15/2
 
Värdeskapandeträff 15/3
 
Värdeskapandeträff 29/3
 
Värdeskapandeträff 26/4
 
Värdeskapandeträff 24/5
 
Värdeskapandeträff 30/8
 
Värdeskapandeträff 20/9
 
Värdeskapandeträff 18/10
 
Värdeskapandeträff 22/11
 
Värdeskapandeträff 20/12
 

Best for the World Business är en business tribe (tänk nätverk/community) för personer i företag och organisationer som aktivt arbetar med affärer som för oss i riktning bäst för världen genom hållbart värdeskapande. 

Ett sammanhang av personer och organisationer där ömsesidiga affärer, upplevelser och relationer utvecklas.

Du är hjärtligt välkommen som gäst till de digitala värdeskapandeträffar vi har som en del av business-triben. Träffarna hålls kl 8-9:30 med datum enligt tabell till vänster - anmäl dig till det datum som passar dig bäst.