Best for the World Business - värdeskapandeträff

Arrangör Best for the World Business - en businesstribe för det nya paradigmet
Värdeskapandeträff 31/1
 
Värdeskapandeträff 28/2
 
Värdeskapandeträff 20/3
 
Värdeskapandeträff 24/4
 
Värdeskapandeträff 22/5
 
Värdeskapandeträff 19/6
 
Värdeskapandeträff 28/8
 
Värdeskapandeträff 25/9
 
Värdeskapandeträff 23/10
 
Värdeskapandeträff 20/11
 
Värdeskapandeträff 18/12
 

Best for the World Business är en business tribe (tänk nätverk/community) för personer i företag och organisationer som aktivt arbetar med affärer som för oss i riktning bäst för världen genom hållbart värdeskapande. 

Ett sammanhang av personer och organisationer där ömsesidiga affärer, upplevelser och relationer utvecklas.

Du är hjärtligt välkommen som gäst till de digitala värdeskapandeträffar vi har som en del av business-triben. Träffarna hålls kl 8-9:30 med datum enligt tabell till vänster - anmäl dig till det datum som passar dig bäst.