Räckesfond PCSR

Arrangör PCS Racing
Räckesfonden
1000 kr

Räckesfond PCSR

Alla tävlande skall solidariskt vara delägare i fonden och andelen är 1.000 kronor.

Den är tänkt för att enskilda tävlande och funktionärer inte ska behöva stå för dyra skador på de banor vi hyr och använder.

Räckesfonden täcker inte materiella skador på de tävlandes egna fordon utan enbart banans egendom, ex. räcken och sanering.

Fonden är frivillig för funktionärer, men ansvaret för skadeståndskrav riktade mot arrangören är lika som för tävlande.

Avgiften återbetalas ej efter avslutad tävlingssäsong.   


Styrelsen PCS Racing 2023