Medlemsavgift Psalto

Arrangör Psalto - Kristna Dansgemenskapen i Sverige
Förvärvsarbetande
250 kr
Icke förvärvsarbetande
130 kr
En familj som bor på samma adress
300 kr

Här betalar du medlemsavgiften i Psalto / Pay your membership fee in Psalto here. Prices are in Swedish kronor (SEK).

Förvärvsarbetande = Ansat = Paid worker

Icke förvärvsarbetande = Ikke ansat = Not doing paid work

En familj som bor på samma adress = En familie, der bor på samme adresse = A family that lives on the same address