Lokal utveckling Olskrokstorget & Redbergsplatsen

Arrangör Radicle & Sally Bazar
Tid 2017-03-03 08:3010:00
Plats Sally Bazar Studio, Ånäsvägen 9, gothenburg
Lokal utveckling Olskrokstorget & Redbergsplatsen
 

Vi ser
stor potential i området kring Olskrokstorget och Redbergsplatsen. Det är
viktiga knutpunkter för kollektivtrafik, här finns många små affärsverksamheter
och ett myller av boende. Men det är också ett område där människor i stor
utsträckning passerar förbi, ett område där många små butiker kämpar hårt för
att få verksamheten att gå runt, ett område där det finns outnyttjade ytor och
lokaler. Det vill vi göra något åt! I samtal med Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda
tar vi nu initiativ till ett frukostsamtal om hur vi kan gå vidare i processen
med att utveckla Olskrokstorget och Redbergsplatsen till levande, tillåtande
och välanvända mötesplatser för invånare likväl som tillresande, affärsidkare
likväl som civilsamhälle.

Vi som
står bakom initiativet är RADICLE och Sally Bazar, samhällsentreprenörer och
lokala kreatörer som bor och verkar i området. Vi har lång erfarenhet av att
arbeta med dialogprocesser liksom att skapa inspirerande och kreativa
mötesplatser. 

VARMT VÄLKOMNA!

/Fanny, Linda, Pernilla