Growth Circle 14 september 2017

Arrangör Munktell Science Park
Tid 2017-09-14 10:00
Plats Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna
Growth Circle
 

Hur påverkar globaliseringen och digitaliseringen företagen idag och i framtiden? Vilka är de största utmaningarna för industri- och tjänstesektorn?

Samverkansprojektet Växtzon* välkomnar dig till en Workshop i framtidens affärsmodeller för industri– och tjänstesektorn tillsammans med nätverket Growth Circle*. Vilka innovativa lösningar finns det i dag att ta lärdom av? Hur påverkas köpmönster och logistik?

Karin Wiik från Automation Region inspirerar och ger kunskap om framtidens affärsmodeller.

Under dagen bjuder vi på fika och lunch.

* Om Växtzon: Växtzon är ett samverkansprojekt i östra Mellansverige där målet är att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår nio företagsinkubatorer och science parks i Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Örebro. Växtzon är finansierat av Tillväxtverket. www.växtzon.se

* Om Growth Circle: Growth Circle är ett nätverk utvecklat av Mjärdevi Scinence Park där utvalda företag i regionen får tillgång till kompetens, coachning och taktiska konkreta råd för att lösa utmaningar i sin tillväxtresa. Bolagen som är aktuella är ofta tech- och mjukvarubolag med skalbara affärsmodeller som vill bli globala.