Medlemsavgift MIF

Organisation Marslidens intresseförening
Medlemsavgift Familjemedlem
160 kr
Medlemsavgift Enskild
100 kr

Årets medlemsavgift 2019 i Marslidens Intresseförening.

Familje medlem 160kr, Enskild medlem 100kr.