Medlemsavgift MIF

Organisation Marslidens intresseförening
Årsavgift 2017-05-01 12:00
Medlemsavgift Familjemedlem
160 kr
Medlemsavgift Enskild
100 kr

Årets medlemsavgift 2017-05--2018-04 i Marslidens Intresseförening.

Familje medlem 160kr, Enskild medlem 100kr.