Kompetensutveckling för lärarutbildare, seminarieserie ht17 + vt18

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Plats Stockholms universitet, Stockholm
Kompetensutveckling för lärarutbildare
 

Ansökan om plats på seminarieserien 

Kompetensutveckling för lärarutbildare

Kursbeskrivning och schema enligt information på vår webbsida http://www.su.se/ceul/utbildning.
Kursspråket är svenska.
Om du har frågor vänligen kontakta ceul@su.se