Success against all odds - Crowdfunding

Arrangör Gunilla Hellgren Media
Plats Gör en intresseanmälan så meddelar jag när kampanjen startar
Success against all odds - Crowdfunding
 

Success against all odds - Crowdfunding

FILMPROJEKTET
Gunilla Hellgren heter jag och arbetar med ett filmprojekt där jag vill lyfta fram Suzana Rovcanin Theodorescu, som trots många svårigheter, kvinna, invandrare och helt blind, har lyckats driva igenom ett arbetssätt i sitt företag som gynnar personer som befinner sig väldigt långt från arbetsmarknaden på grund av dubbla utanförskap. Detta arbetssätt har uppmärksammats av medier, av ministrar och till och med av kungafamiljen.  
Se råmaterial från filmen här. Lösenord: Suzana
BAKGRUND
Jag är en professionell filmare med närmare 30 år inom mediabranschen bakom mig. Mitt företag producerar korta företagsfilmer med olika inriktningar. Efter många år som videoreporter på TV4 är jag väl förtrogen med hela produktionskedjan, från beställning till leverans av en film. Förutom företagsfilmer arbetar jag med att producera dokumentärfilmer. En sådan är till exempel filmen om Öhmans Handelsträdgård i Växjö, som visats för utsålda hus på bland annat Smålands Museum. 
VARFÖR EN KAMPANJ
Som sponsor (crowdfundingkampanj) för filmen Success against all odds bidrar du till att inspirera människor som står utanför samhället. Som sponsor ställer du dig bakom människor som vill tro att en förändring är möjlig, trots svårigheter och motgångar. Det kan handla om människor som varit med om krig, fattigdom och sjukdom och som tappat framtidstron. Filmen ska ge dem hopp och mod. 
SÅ HÄR GÅR DET TILL
När jag samlat in så många e-postadresser som jag anser är nödvändigt för att kunna starta en crowdfundingkampanj, kommer jag att maila till alla i samband med att själva kampanjen startar på Kickstarter. Den kommer att heta Success against all odds och där kommer det att finnas flera valmöjligheter att sponsra. Exempelvis om du bidrar med 100 kronor får du en filmbiljett till en visning i Växjö eller möjligheten att exempelvis streama filmen under en kortare tid. Men det kommer att finnas fler sponsornivåer med olika summor och olika möjligheter.
En kampanj pågår som längst i två månader, troligtvis bara en månad och målet är att få in den totala summan som angetts. Om det är 20 000 kronor eller 500 000, så måste jag minst ha lyckats samla in dessa pengar. Om det är under den summan får jag inte några pengar och inga pengar dras från ditt konto.
OBS! Bara för att du gör en intresseanmälan betyder det INTE att du måste delta i kampanjen!
Hör gärna av dig om du undrar något.
OM SUZANA
Suzana Rovcanin Theodorescu, VD på MKEF (Multikulturell Kunskap Ekonomisk Förening), ett framgångsrikt företag i Växjö inom tjänstesektorn. Företaget vilar på fyra ben: hushållsnära tjänster, företagstjänster, hemtjänst och assistanstjänster. MKEF startade för tio år sedan och har idag 90 anställda. Företaget och Suzana har ofta lyfts fram av kommuner, myndigheter och även ministrar i regeringen som ett föredöme. Företagets målsättning är att anställa personer med dubbla utanförskap, invandrare som varit långtidsarbetslösa. 
En anställning på MKEF har skapat meningsfulla liv för många människor och det talas 20 språk på företaget. Suzana Rovcanin Theodorescu är en mycket populär föreläsare och inspirerar människor över hela landet. Föreläsningen handlar både om hennes livsresa, som hon klarat trots att hon är kvinna, invandrare och helt blind. Men också om företagande och om utanförskap.
PLATTFORMAR
Målet är att filmen kommer att visas på olika företag, organisationer och myndigheter. Förhoppningsvis på filmfestivaler som Tempo i Stockholm och Nordisk Panorama i Malmö. Men även är målet att filmen distribueras till Montenegro och andra länder. Filmen kan också visas i samband med Suzanas föreläsningar. 
FILMKONTO
Filmkonto i fall du redan nu vill sponsra filmen. Glöm inte att skriva ditt namn och kontaktuppgifter.
Bankgiro: 5006-3981.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar