Lunchföreläsning om Smarta energisystem och solel

Arrangör NetPort Energikluster
Tid 2017-04-06 11:4513:30
Plats Amazonas, NetPort Science Park, Karlshamn
Lunchföreläsning
 

Välkommen till lunchföreläsning om Smarta energisystem
och solel

Samtidigt som elnätet centraliseras och byggs ut mellan länder pågår en decentralisering av elproduktionen. Det installeras allt fler mindre
anläggningar runt om i landet baserade på förnybar produktion såsom vind eller
sol. Då uppstår nya behov t.ex. av energilagring när produktionen blir mer
väderberoende. Samtidigt pågår digitalisering av vårt samhälle och det finns
stora möjligheter att utnyttja ny teknik när vi ska göra våra energisystem
intelligenta. Om detta kommer Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable
Innovation att berätta.

Vi får också lyssna på Fredrik Sjöholm, VD och grundare av
Solar Supply som är ett av medlemsföretagen i NetPort Energikluster. Solar
Supply har just nu fullt upp med att installera energilagringssystem över hela
Sverige.

Föreläsningen är öppen även för dig som inte är medlem i NetPort Science Park och NetPort Energikluster, men som är intresserad av Smarta energisystem.