Från idé till verklighet!!

Arrangör Maritimaklustret och Tillväxt Norra Bohuslän
Tid 2017-04-03 09:0013:00
Plats konferensrum Ringareskär (ovanpå Göstas fisk, Fiskhamnsgatan 32, Smögen)
Från idé till verklighet 3 april
 

Kom och ta del av information om olika möjligheter att underlätta ditt
nästa steg från idé till verklighet! Efter inspirerande presentationer får du
chansen att diskutera och bolla dina idéer och problemställningar med en expert
som ger råd och som guidar till rätt kompetens och möjlig finansiering.
Dessutom blir det möjlighet att knyta nya kontakter med samarbetspartners.

Vi avslutar med gemensam lunch!