Medlemsavgift enskild LJS 2017

Klubb LJS
Plats Linköping jolleseglarklubb, Linköping
Enskilt medlemskap
300 kr

Hej medlem i Linköpings Jolleseglarklubb!


Vi tycker det är väldigt roligt att ni valde att vara medlemmar i LJS tidigare!

Nu är det dags att förnya sitt medlemskap för 2017.

Vi kommer från 2017 använda ett nytt system för att debitera avgifter och ta in anmälningar mm. Detta för att göra det mer användarvänligt, säkrare, minimera fel samt minimera administrationen


Priser för medlemskap 2017:
Enskilt medlemskap 300 kr
Familjemedlemskap 600 kr

För mer information se www.ljs.nu