Inlämning för bedömning av pedagogisk meritportfölj

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Bedömning av pedagogisk meritportfölj
 

Välkommen att registrera dig för bedömning av din pedagogiska meritportfölj!


Du anmäler dig först när du har gått igenom självstudiematerialet och har skrivit en pedagogisk meritportfölj. 

Observera att anmälan ska åtföljas av en portfölj inom ett dygn, i annat fall stryks den. Du mejlar din färdiga och bedömningsbara portfölj till lotta.jons@su.se
 

Deadline för inlämning är den 15 oktober.

Portföljen ska skickas in som ett sammanhållet dokument. Se kurssajten med självstudiematerialet för närmare beskrivning av kraven för färdig portfölj. Ej färdigställda portföljer återsänds.