Medlemsavgift Msif

Organisation Marslidens intresseförening
Medlemsavgift Familjemedlem
160 kr
Medlemsavgift Enskild
100 kr

Årets medlemsavgift 2016-05--2017-04 i föreningen.

Familje medlem 160kr, Enskild medlem 100kr.