Invigning Interactive Institute Uppsala

Organisation Interactive Institute Swedish ICT
Tid 2014-04-01 09:00
Plats Clarion Hotell Gillet, Uppsala
Invigning Interactive Institute Uppsala
 

Den 1 april övergår Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala Universitet till att bli Interactive Institute Swedish ICT:s nya studio i Uppsala. Datumet är valt med omsorg - innovation börjar ofta med en provocerande tanke.
Interactive Institute Uppsalas siktar på att ta position som ledande på forskning inom områden som öppen innovation, innovation management och social informatik. 
Tillsammans med Uppsala universitet ska vi bygga kunskap som leder till framgång för kommunen, regionen och alla våra partners.
Välkomna att höra mer om tankarna och mingla med ledande personer från näringsliv och forskning.

Program
Moderator: Inger Gran, fd VD Dataföreningen, styrelseledamot NITA.
09.00-09.15
 ”Från teknik till användare”
Anders Hektor, NITA:s förste föreståndare
09.15-09.30
 ”Forkningsområdet förändras”.
Mats Edenius, föreståndare NITA 2006-2009.
09.30-10.00
 ”Därför är användarfokuset viktigare än någonsin”.
Annika Bränström, ordförande E-delegationen 
samt styrelseledamot NITA. 

Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen samt tidigare styrelseordförande i NITA.

Bengt Sandblad, professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala Universitet 
samt styrelseledamot NITA.

10.00-10.40 
Paneldiskussion.
10.40-11.00
 ”Kraften i medskapande”
Staffan Truvé, styrelseordförande Interactive Institute 
Swedish ICT.

Anette Novak, VD Interactive Institute 
Swedish ICT.

Håkan Ozan, föreståndare Interactive Institute Uppsala.

11.00-11.15
 ”Välkommen, Interactive Institute!”
Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande.

Stefan Hanna, kommunalråd Uppsala.

Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet.Officiell invigningsceremoni.
11.15-12.00
 ”Innovation management and innovation 
assessments and its practical value”,
Dr Eva Diedrichs, Head of the European 
Innovation Management Academy.
12.00-13.00
 Mingellunch.