Syv-safari Helsingborgs Lasarett

Arrangör Hbg stad
Plats Helsingborgs Lasarett, Helsingborg
Syv-safari 10 jan
 

Helsingborgs stad bjuder nu tillsammans med Helsingborgs lasarett, Region Skåne, in Familjen Helsingborgs grundskolors studie-och yrkesvägledare på besök till Helsingborgs lasarett.

Besöket äger rum på Helsingborgs lasarett kl 10.00-12.00 onsdag 10 januari 2024. Helsingborgs lasarett visar sin arbetsplats och berättar om olika verksamheter och yrkesroller inom sjukhus, vårdcentral, regionservice etc.

Syftet med syv-safarin är att ge syv en fördjupad bild av de framtida möjligheter som finns inom vården. Den kunskapen kan syv sedan föra vidare till sina grundskoleelever. Syv-safaris besök bidrar också till att skapa bra relationer till företag/organisationer på orten.

Välkomna!

Pelle Blidberg, Helsingborgs Lasarett, Region Skåne
Pia Zachrison, skol- och fritidsförvaltningen, Hbg stad