Studentmedlemskap DH 2024

Arrangör Distriktshovslagare
Studentmedlemskap 2024
200 kr

Ett studentmedlemskap betyder att du som är inskriven på en hovslagarskola kan få en kanal att framföra åsikter och kritik angående din utbildning. Vi arbetar för att det ska vara justa villkor, bra arbetsmiljö och en god kvalitet på utbildningen.
Vi hjälper dig att driva dessa frågor i vår kommunikation med skolor och Myndigheten för Yrkesskolan. För att ge tyngd åt dessa viktiga frågor måste vi kunna visa att du är medlem i Distrikthovslagare.