Torsdagen den 27 April 2023 Klockan18:15 på Campus Helsingborg. Föredrag Varbergstunnel.

Arrangör TFIH
Tid 2023-04-13 00:012023-04-26 23:59
Plats Campus Helsingborg. Hörsal U202 med plats för 200+, Helsingborg
Föredrag Varbergstunnel 27/4-2023
Platser kvar: 159
 

Välkomna till ett TFIH arrangerat föredrag om ett av Sveriges största infra struktur projekt, Järnvägstunnel under Varberg.

Emil Axelsson,  Implenia Sverige AB, berättar tillsammans med Tim Nilsson om projektet som startade 2019 och beräknas vara klart 2025 till en beräknad kostnad av 8,7 miljarder kronor.
Projektet avser Ny Järnvägsstation, 2,9 km tunnel under Varberg, anslutande banbyggnation norr och söder om Varberg. 

Kan kommande tunnelbygge i Helsingborg bli en kopia av detta?
Kom och skapa dig en uppfattning av kommande projekt i Helsingborg.

Föredraget är gratis och vi bjuder på frukt/vatten under pausen.

Föredraget är förutom medlemmar öppet för Campuselever och andra intresserade. Annonsering sker i Helsingborgs Dagblad, Campus InternTV samt Sundskanalen.

Anmälan sker i första hand via SimpleSignUp eller om ni saknar mail eller stöter på problem, kontakta Bengt Grahn på 076-81 20 013 (även SMS), senast 25 April.