Trädgårdsträffsgrupp 2023

Arrangör Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap
Jag/vi vill vara med!
 

Alla ni som anmält att ni vill delta och öppna era trädgårdar blir inbjudna till ett uppstartsmöte och trädgårdsvisning som preliminärt planeras till söndag 14 maj kl 14:00, plats meddelas senare. Då kommer vi tillsammans att boka datum, tider, form för visning av allas trädgårdar. Därför är det viktigt att delta i detta första möte.