Ansökan om reducerad avgift 2023

Arrangör Women United
Plats Gotland
Ansökan om reducerad avgift 2023
 

Ansökan om reducerad avgift för Women United Summer Camp.

Du som ansöker om reducerad avgift måste uppfylla någon eller flera av nedanstående kriterier samt att hushållet tjänar mindre än 
42 000kr/månaden innan skatt.
Du kan komma att behöva styrka dina uppgifter genom intyg.

Kriterierna är för den ansökande

- Arbetslös/arbetssökande
- Ensamstående
- Sjukskriven
- Studerande
- Annat (motivering krävs)

Ansökningarna behandlas konfidentiellt, lägerdeltagarna vet inte vem som fått reducerad avgift. 


Observera att din ansökan inte garanterar dig reducerad avgift utan bedöms av Women United och ansökningarna behandlas löpande.

Det går bra att ansöka om reducerad avgift för mer än ett barn per familj.


Hur mycket avgiften reduceras avgörs från fall till fall.