Kunskapsserie - Seminariet 3 - Vikten av lokala projekt och insatser i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Arrangör Projekt DrottningH, FoU Helsingborg och enheten för trygghet och säkerhet, Helsingborgs stad
Tid 2023-04-25 13:0016:30
Plats DM/Do More, Blåkullagatan 5, Drottninghög, Helsingborg
Standardbiljett
 

Kunskapsserien syftar till att öka kunskapen inom det förebyggande arbetet med fokus på risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga.
På så vis kan vi bättre förstå och arbeta med aktuella samhällsutmaningar såsom brottslighet, ohälsa och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden. 


Kunskapsserien genomförs av projekt DrottningH, FoU Helsingborg, IdeA och enheten för trygghet och säkerhet. Seminarierna hålls i stadsdelen Drottninghög, Helsingborg. Tema:
Vikten av lokala projekt och insatser i det 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 


Johan Kardell 

Polismyndighetens nationella operativa avdelning 

Nicolas Lunabba 

Verksamhetsansvarig Hela Malmö 

Iman Abbas Anmäl SafeGrowth - säkerhetsstrateg semin 

Helsingborgs stad 


DM/Do More, Blåkullagatan 5, Drottninghög.

Ta dig hit med buss nr 1 mot Dalhem. Betalparkeringar finns i närheten av eventet.

Ta cykeln eller gå

För dig som vill cykla eller gå finns det cykel- och gångvägar.