Kunskapsserie - Seminariet 2 - Socioekonomiskt eftersatta områden och brottsligheten. Hur kan vi vända utvecklingen?

Arrangör Projekt DrottningH, FoU Helsingborg och enheten för trygghet och säkerhet
Tid 2023-03-14 13:0016:30
Plats Blåkullagatan 5, IdeA/Bibliotek, Drottninghög, Helsingborg
Standardbiljett
 

Kunskapsserien syftar till att öka kunskapen inom det förebyggande arbetet med fokus på risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga.
På så vis kan vi bättre förstå och arbeta med aktuella samhällsutmaningar såsom brottslighet, ohälsa och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden. 


Kunskapsserien genomförs av projekt DrottningH, FoU Helsingborg, IdeA och enheten för trygghet och säkerhet. Seminarierna hålls i stadsdelen Drottninghög, Helsingborg. 


Tema:

Socioekonomiskt eftersatta områden och brottsligheten. Hur kan vi vända utvecklingen?

Föreläsare:

Anna-Karin Ivert, Manne Gerell & Per Olof Hallin från institutionen för urbana studier och kriminologi, Malmö Universitet

Plats: IdeA/Biblioteket, Blåkullagatan 5. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Ta dig hit med buss nr 1 mot Dalhem. 

Betalparkeringar finns i närheten av eventet och i viss mån kostnadsfria.

Ta cykeln eller gå

För dig som vill cykla eller gå finns det cykel- och gångvägar.