BESÖK RECOLAB

Arrangör TFIH
Tid 2022-11-10 10:0013:00
Plats RECOLAB OCEANHAMNEN ATLANTGATAN 8, Helsingborg
BESÖK RECOLAB
 

TFIH inbjuder till studiebesök på RECOLAB i Oceanhamnen!
Vid sidan om reningsverket.
Atlantgatan 8, 252 25 Helsingborg.
När 2022-11-10. Kl.10.00 – 12.00 plus tid för ev. lunch!

RECOLAB ingår i NSVA som hanterar såväl färskvatten som avloppsvatten i nordvästra Skåne.
Lite om RECOLAB,

Tre rör ut
Anläggningen hanterar och källsorterar avloppet från Oceanhamnen, systemet kallas även Tre Rör Ut. Detta innebär att svartvatten (toalettvatten), gråvatten (kök, disk, tvättvatten) och matavfall kommer i tre separata rör till avloppsreningsverket. Precis som att källsorterat hushållsavfall möjliggör bättre återvinning av t ex. papper, metall och glas, så möjliggör Tre Rör Ut bättre återvinning av viktiga resurser i avloppsvatten och matavfall, nämligen kväve, fosfor och rent vatten!

Vi får en presentation i deras showroom därefter guidad rundtur där man visar de olika processerna hur man tar hand om avfallsvattnet från Oceanhamnen.

Normalt kostar ett besök 180 kr/person plus en avgift för lokalhyra.

TFIH:s medlemmar erbjudes att för 100kr / deltagare, delta i detta besök som för oss en bit in i framtiden!

Gäster till medlemmar i TFIH betalar 150 Kr. Genom att ansöka om medlemskap via vår hemsida www.tfih.se gäller det lägre priset, ange i anmälningsformuläret att ni ansöker om medlemskap och förbinder er att erlägga medlemsavgift om 150 kr efter att ni har erhållet information om antagande och uppmaning inbetalning!

Övriga intresserade betalar 180kr, dock är antalet mötesdeltagare maximerat till 50 personer!
Medlemmar i TFIH äger företräde!
Viktigt i anmälan att ni angett gällande mailadress och mobiltelefon, så vi kan meddela om det finns plats eller om något annat inträffar som ni behöver informeras om.