Terminsregistrering HT 2022

Klubb Umeå Brottning
Period 2022-08-01 09:252022-12-31 09:25
Plats Umeå Brottning, Umeå
Enskild medlem
850 kr
Familj 1
1200 kr
Familj 2
 
Stödmedlem
150 kr
Komplettering
350 kr

Via denna funktion registrerar sig alla aktiva och stödmedlemmar i Umeå Brottningsförening. Avgiften betalas i anslutning till registreringen.

Umeå Brottning är en idell förening
Umeå Brottning är en ideell förening med en helt ideell styrelse (ingen får något arvode) och tränare som arbetar ideellt. För att finansiera verksamheten och hålla nere avgifterna så att alla har råd att vara med förväntas alla medlemmar - utöver att betala aktuella terminsavgifter - bidra till genomförandet av vår stora hemmatävling Umeå Wrestling Battle som anordnas i oktober varje år. På vårkanten (i slutet av maj eller början av juni) förväntas alla medlemmar vara med och arbeta i samband med Brännbollsyran. Information om dessa aktiviteter läggs alltid ut på hemsidan i god tid men det är viktigt att alla känner till att dessa aktiviteter genomförs varje år och att alla förväntas bidra. 

Enskild medlem
Välj enskild medlem nedan och följ instruktionerna. 

Kostnaden för enskild är 850 kr per termin varav 150 kr är medlemsavgift. 

Familj
För att registrera en hel familj, välj 1 plats "Familj 1" och om ni är en familj på exempelvis fyra personer, välj då ytterligare 3 platser av "Familj 2". Följ därefter instruktionerna. 

Kostnaden för familj är 1200 kr per termin, varav 300 kr är medlemsavgift. 

Komplettering
Om du redan registrerat en enskild medlem och önskar uppgradera medlemskapet till familj kan du göra detta genom att registrera en annan person som "komplettering" och övriga som "familj 2". Du betalar då mellanskillnaden mellan enskild medlem och familj och kan på ett smidigt sätt registrera övriga familjemedlemmar. 

Stödmedlem

Välj stödmedlem nedan och följ instruktionerna.

Kostnaden för stödmedlem är 150 kr per termin.