Affärsmöjligheter på sydkusten

Arrangör Energivision Syd, Trelleborgs Hamn, RISE och Skånes Vindkraftsakademi
Tid 2022-10-06 09:0012:00
Plats Hamngatan 9 , Trelleborg
Affärsmöjligheter på sydkusten
 

Affärsmöjligheter på Sydkusten


Den havsbaserade vindkraften utvecklas snabbt på den skånska sydkusten. De stora investeringarna har långtgående lokala och regionala spridningseffekter, men företag vet inte alltid hur de kan ta del av tillväxten. En aktör som satsar på den förnybara energin är Trelleborgs Hamn, som i höst öppnar dörrarna för ett besök som ger insikt i affärsmöjligheterna runt hamnens utveckling.

Träffa verksamheter som är nyfikna på affärsmöjligheter kring vindkraften och hamnutvecklingen på Sydkusten. Ta tillfället att möta representanter från Trelleborgs Hamn och anknutna leverantörsföretag, och följ med på en guidad visning av hamnen. Hur kan olika verksamheter bli en del av näringskedjan? Svaren får du här!

Eventet arrangeras i ett samarbete mellan Trelleborgs Hamn, Energivision Syd, NOW Ports-projektet hos RISE, och Skånes vindkraftsakademi.


Tid: 6 oktober 2022, kl. 9:00-12:00.
Plats: Hamngatan 9 i Trelleborg, hissen till våning 6 och därefter trappan en våning


9:00-9:30 – Mingel och kaffe.
9:30-9:45 – Välkomnande och presentation av Trelleborgs Hamn med Torgny Nilsson (Trelleborgs Hamn).
9:45- 10:00 – ”Havsbaserad vindkrafts leverantörskedja – vilka är möjligheterna för sydkustens företag?” med Nermina Saracevic (NOW Ports, RISE).
10:00-10:15 – ”Näringslivsutveckling kring havsbaserad vindkraft i Blekinge – så jobbar vi!” med Pierre Ståhl (Energikontoret Sydost).
10:15-10:30 – ”Erfarenheter från samverkan med lokala leverantörer” med Susanna Dedering (Vattenfall).
10:30-10:45 – Mingel och fika.
10:45-11:15 – Tre aktiva leverantörsföretag berättar om sin syn på affärsmöjligheterna.
11:15-12:00 – Guidad tur av Trelleborgs nya hamn.