Nudging och medborgardeltagande som verktyg för hållbarare transportplanering

Arrangör SLU, Institutionen för Stad och Land
Tid 2022-09-07 13:0015:00
Plats Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 i Knivsta eller medlyssning via Zoom.
På plats i Knivsta
 
Enbart digitalt
 

Hur kan vi använda ”nudging” och medborgardeltagande i transportplaneringen? Och vad skulle det kunna innebära i arbetet mot ett hållbart transportsystem och hållbara och transportsnåla stadsstrukturer? Dessa är några av de frågor som vi kommer utforska på detta seminarium med akademi, kommunal och privat sektor.

Tid: Onsdagen den 7 september 2022 kl. 13–15
Plats: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 i Knivsta, rum Kvallsta eller digitalt via Zoom (länk skickas ut inför seminariet). Möjligheterna till interaktion via Zoom kan vara begränsade. 


Seminariet är en spinn-off på NAP-projektet (Greening Urban Lifestyles through Nudging and Participation) på SLU. Projektet utvecklar kunskap om hur samhällsplanering kan bidra till hållbara livsstilar. https://tinyurl.com/SLUNAP