Webbkurs - Hållbarhet vid evenemang

Arrangör Greentime
Tid 2022-09-14 10:0015:00
anmälan webbkurs
 


Hållbarhet vid evenemang


Du får lära dig:

  • hur miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor kopplas samman kring evenemang
  • hur du som arrangör kan agera för att skapa ett så hållbart evenemang som möjligt.

Denna kurs riktar sig till:
  • Evenemangsarrangörer som vill utveckla sin kompetens i hållbarhet och skapa mer hållbara evenemang.

Mål med kursen:
  • förstå hållbarhetens tre dimensioner och hur de hänger samman
  • få kännedom om hur arbetet med hållbarhet kan struktureras
  • få god kännedom om hur hållbarhet kan integreras i planering och genomförande av evenemang
  • kunna identifiera och reflektera kring vilka unika delar av ett enskilt evenemang som är viktiga att arbeta med för att stärka hållbarheten kring evenemanget