Rapportlansering: Social innovation för arbetslivsinkludering i Sveriges civilsamhälle

Arrangör Luleå tekniska universitet m.fl.
Tid 2022-05-31 08:3009:30
Plats Zoom
Standardbiljett
 

Tisdag 31 maj, kl 08.30-09.30 
+ efterföljande erfarenhetsutbyte kl 09.30-10.30 (öppet för alla intresserade)

Välkommen till lanseringen av forskningsrapporten ”Social innovation för arbetslivsinkludering – insatser och insikter från Sveriges civilsamhälle”. I rapporten presenteras högaktuella forskningsresultat om det svenska civilsamhällets innovativa insatser för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Resultaten bygger på en kartläggning av 75 exempel från idrottsföreningar, studieförbund, fackföreningar, trossamfund, arbetsintegrerande sociala företag m.fl. Rapporten riktas till alla intresserade inom civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och akademi som driver, stöttar eller studerar arbetslivsinkluderande insatser eller på annat sätt berörs av temat. 

Rapporten är framtagen i forskningsprojektet ”Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv” som drivs 2019-2022 av Luleå tekniska universitet, Marie Cederschiöld högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, samt Ideell Arena, med finansiering från Forte. Mer info finns här.