Kopia av Ansökan om reducerad avgift 2022

Arrangör Women United
Ansökan om reducerad avgift/friplats 2022
 

Här kan ni ansöka om friplats eller reducerad avgift för någon utav Women Uniteds aktiviteter. 

Den /de som ansöker om reducerad avgift eller friplats måste uppfylla någon eller flera av nedanstående kriterier.

Kriterierna är för den ansökande

- Arbetslös/arbetssökande
- Ensamstående
- Sjukskriven
- Studerande
- Annat (motivering krävs)

Hur mycket avgiften reduceras avgörs från fall till fall.