Terminsregistrering VT 2022

Klubb Umeå Brottning
Plats Umeå Brottning, Umeå
Enskild medlem
850 kr
Familj 1
1200 kr
Familj 2
 
Stödmedlem
150 kr
Komplettering
350 kr

Via denna funktion registrerar sig alla aktiva och stödmedlemmar i Umeå Brottningsförening. Avgiften betalas i anslutning till registreringen.

Enskild medlem
Välj enskild medlem nedan och följ instruktionerna. 

Kostnaden för enskild är 850 kr per termin varav 150 kr är medlemsavgift. 

Familj
För att registrera en hel familj, välj 1 plats "Familj 1" och om ni är en familj på exempelvis fyra personer, välj då ytterligare 3 platser av "Familj 2". Följ därefter instruktionerna. 

Kostnaden för familj är 1200 kr per termin, varav 300 kr är medlemsavgift. 

Komplettering
Om du redan registrerat en enskild medlem och önskar uppgradera medlemskapet till familj kan du göra detta genom att registrera en annan person som "komplettering" och övriga som "familj 2". Du betalar då mellanskillnaden mellan enskild medlem och familj och kan på ett smidigt sätt registrera övriga familjemedlemmar. 

Stödmedlem

Välj stödmedlem nedan och följ instruktionerna.

Kostnaden för stödmedlem är 150 kr per termin.