INSTÄLLD: Nå alla dina studenter ─ samarbeta med en teckenspråkstolk"

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Tid 2022-04-21 13:0016:00
Plats Stockholms universitet, Stockholm
Workshop: Nå alla dina studenter ─ samarbeta med en teckenspråkstolk
 

Välkommen med din anmälan!

Mer information om workshopen, zoom-länk/lokalen etc. mejlas till anmälda deltagare ca. en vecka innan workshopen.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.