Rapportlansering: Gemensam utveckling av digitala jämställdhetsverktyg

Arrangör Luleå tekniska universitet
Tid 2021-12-15 08:3009:30
Standardbiljett
 

Välkommen till rapportlansering:


Gemensam utveckling av digitala jämställdhetsverktyg

Tid: Onsdag 15 dec kl 08.30-09.30 (med efterföljande erfarenhetsutbyte för verktygsutvecklare kl 09.30-10.30)

Plats: Digitalt via Zoom

I forskningsrapporten studeras hur digitala verktyg för jämställdhet och mångfald kan utvecklas i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. De två verktyg som studeras i rapporten - Richer Business och iGen - är avsedda att vara ett stöd för jämställdhetsinsatser i framför allt små och medelstora företag. Vid webbinariet presenteras rapporten av rapportförfattaren Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, och diskuteras med Ulf Mellström, professor vid Karlstads universitet och Paula Wennberg, jämställdhetskonsult och tidigare projektledare vid Luleå tekniska universitet, som lett utvecklingen av de studerade verktygen. 

Rapporten är en uppföljare till en tidigare rapport där 27 olika digitala jämställdhetsverktyg studerats.