Mälardalsrådets seminarium om digital spetskompetens

Arrangör Mälardalsrådet
Tid 2021-11-25 10:0012:00
Plats Radisson Blu Waterfront Hotel Stockholm, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm , St...
Fysisk närvaro
 
Digital närvaro
 

Mälardalsrådet bjuder tillsammans med Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket in till ett seminarium om hur Sverige kan främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Uppdraget pågår fram till oktober 2022 men redan nu finns förslag på hur digital spetskompetens kan främjas i Sverige.

Ange om du deltar digitalt eller fysiskt.