Utbildning: Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

Arrangör Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Plats Digitalt , Online
Fullbokad
6 - 7 oktober
 
20 - 21 oktober
 
13- 14 oktober
 

Välkommen till en 2,5 dagars utbildning i att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar. 

Utbildningen ges av Göteborgs Stadsmission inom ramen för EU-projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende och riktar sig särskilt till yrkesverksamma i socialtjänsten. 


Du kan bara anmäla dig till ett av dessa tillfällen.