Utbildning: Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

Arrangör Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Plats Digitalt , Online
10 - 11 februari
 
24 - 25 februari
 
7 - 8 april
 
21 - 22 april
 
5- 6 maj
 
19 - 20 maj
 
2 - 3 juni
 
25 - 26 augusti
 
6 - 7 oktober
 
20 - 21 oktober
 

Välkommen till en 2,5 dagars utbildning i att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar. 

Utbildningen ges av Göteborgs Stadsmission inom ramen för EU-projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende och riktar sig särskilt till yrkesverksamma i socialtjänsten. 


Du kan bara anmäla dig till ett av dessa tillfällen.