Frukostträff 1/10. Tema Trygghet.

Arrangör Tomelilla Kommun
Plats Smakbruket Tomelilla
Frukostträff 1/10. Tema Trygghet.
 

En trygg och säker kommun är av yttersta vikt för företag och kommuninvånare. Tomelilla är till stora delar tryggt. Samtidigt visar undersökningar på att den upplevda otryggheten är större på vissa platser i kommunen. Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet visar också på att trygghet och säkerhet är av största vikt för näringslivet i Tomelilla.

Vad kan det offentliga i form av kommun och rättsväsende göra för att skapa en trygg kommun. Vad kan vi göra tillsammans? Välkomna till en frukost och samtal med Tomelilla kommuns kommunpolis. Samt våra nyligen rekryterade trygghets och säkerhetssamordnare.

Näringslivschef Henrik Lundblad håller i frukosten där bland annat Britt-Marie Börjesson, kommundirektör och Per-Martin Svensson, kommunstyrelsens ordförande deltar.