Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Tid 2021-09-22 09:0012:00
Plats Stockholms universitet, Online
Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare
 

Välkommen med din anmälan!

Mer information om workshopen, zoom-länk/lokalen etc. mejlas till anmälda deltagare ca. en vecka innan workshopen.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.