Skärtorsdag 20.15 - nattvardsutdelande

Arrangör Betlehemskyrkans missionsförening
Plats Luntmakargatan 82, Stockholm
Nattvardsutdelande 20.15-20:30
 

Skärtorsdag - nattvardsutdelande 20.15


Vi detta tillfälle får du vara med och ta emot Herrens heliga nattvard.
Vi välkomnar 8 personer att vara med fysiskt. 

Vi kommer att bocka av dig utifrån anmälningslistan. 
Tänk på att vara ute i god tid. 

Rober Ojala 073-073-8569441 
Varmt välkommen!