Vårmöte Öjestrand Golf Club

Arrangör Öjestrand Golf Club
Tid 2021-04-15 19:0021:00
Plats Digitalt
Årsmöte digitalt
 

Välkommen till vårmöte 2021, för Öjestrand Golf Club.


På grund av rådande smittspridning i vår region kommer mötet att genomföras digitalt. Du som anmält dig kommer tillsändas en digital länk för inloggning i din mail.

Logga in kl 18.45 för att ha tid till eventuellt tekniska problem vid inlogg och för att vi skall kunna upprätta röstlängd.
OBS VIKTIGT, den telefon, dator eller surfplatta du loggar in från måste gå att identifiera med ditt namn så den tex inte heter "puttes padda" eller liknande....
Endast medlemmar som betalat sin årsavgift har rösträtt vid mötet.
Länk till mötet tillsänds dagen innan till anmälda medlemmar.


Välkommen 
Styrelsen Öjestrand