K3-projektens slutkonferens dag 2

Arrangör K3K
Tid 2021-04-16 09:0012:00
Dag 2 16 april
 

Summering av projektens resultat och annat som framkommit under dag 1. 

Panelsamtal kring:

  • Vilken nytta får lärosäten av dessa resultat? Strategiskt? För ordinarie verksamhet? Utifrån omformulering av HL?
  • Vilken användbarhet har det för finansiärer? UKÄ? Näringslivet?
  • Vad blir nästa steg? Hur tar vi detta vidare?