Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Tid 2021-02-03 09:0012:00
Plats Stockholms universitet, Stockholm
Workshop: Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare
 

Välkommen med din anmälan!

Mer information om workshopen, lokalen etc. mejlas till anmälda deltagare ca. en vecka innan workshopen.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.