VT21: Seminarieserie: Pedagogiskt ledarskap vt21 - ht21

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Plats Stockholms universitet, Stockholm
Seminarieserie: Pedagogiskt ledarskap vt21 - ht21
 


Seminarieserie "Pedagogiskt ledarskap vt21 - ht21"


Anmälan är stängd. 
Vänligen kontakta ceul@su.se