24/11 Thomas Sjövy (tidigare Stridsman) - Tankar som gnager

Arrangör STAF
Tid 2020-11-24 17:4520:00
Plats Konstnärsklubben, Smålandsgatan 7, Stockholm
Endast föreläsning
 
Föreläsning och middag
 

STAF inbjuder till höstens fjärde föreläsning med Thomas Sjövy (tidigare Stridsman) 

Om föredraget

Thomas kommer att under rubriken "Tankar som gnager" prata kring temat "Oavslutade researchprojekt kring hur klassificera extrem volatilitet och trailing stops".

Om Thomas Sjövy (tidigare Stridsman)

Thomas arbetar som risk manager och bloggansvarig på Safe Return Asset Management.

Under perioden 2009 till 2018 ansvarade han för förvaltning och research för hedgefonden Alfa Axiom på Alfakraft Fonder AB. Alfa Axiom var en så kallad CTA (Commodity Trading Advisor) fond som specialiserade sig på handel med terminer på de internationella finans- och råvarumarknaderna.

Dessförinnan, cirka 1995 - 2008, arbetade han bland annat som researcher för Rotella Capital i Chicago, samt som reporter och analytiker för branschmagasinen Futures Traders Magazine och Active Trader Magazine, båda i Chicago.

Thomas har alltid gillat att skriva och dela med sig av sitt analysarbete i skriftlig form, och han har bland skrivit böckerna Trading Systems That Work och Trading Systems and Money Management, för McGraw-Hill’s förlag i New York. Han har en examen i Nationalekonomi från Uppsala Universitet 1993, och under det tidiga 90-talet var han en flitig skribent för både Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga, såvälsom för dåvarande Finanstidningen.

Datum: Tisdagen den 24 november, 2020
Föreläsare: Thomas Sjövy (tidigare Stridsman)
Plats: Konstnärsklubben, Smålandsgatan 7, Stockholm
Klädsel: Kavaj

17:45: Mingel på Konstnärsklubben
18.30: Föreläsning
20.00: Gemensam middag för dem som önskar