Lärare - Kundservice och kundbemötande 2.0

Arrangör Handelsrådet
Tid 2021-08-17 08:0012:00
Plats Digitalt via Zoom
Fullbokad
Lärare - Kundservice och kundbemötande 2.0
 
Väntelista
 

Kort om utbildningen:

Samhällets utveckling har lett till att kunderna är ständigt uppkopplade, pålästa och medvetna. Konkurrensen från digitala medier ställer ännu högre krav på bra service och rätt bemötande. Säljaren måste öppna upp för en kommunikation som hjälper kunden att identifiera behov och komma vidare i sin köpprocess. Det är viktigt att skapa förtroende och få kontakt. Vi utgår från kundens behov och det goda mötet. Vi funderar på vad som gör att vi når fram och hur det går att anpassa bemötandet efter människa och situation nu när kunden är allt mer digital.

Utbildningsledare: Jan Jacobsson, StigFram