Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan 20/9 kl. 10.00

Arrangör Betlehemskyrkans missionsförening
Plats Lunthmakargatan 82, Stockholm
Standardbiljett
 

Välkommen! 

Till dig som anmäler dig för att närvara fysiskt på vår svenska gudstjänst 10.00 den 20/9 lyder följande: 
Incheckningen: 
Du uppger namn till dörrvärden som bockar av att du anlänt. 
Senast 09.50 behöver du ha skrivit in dig, annars förlorar du din plats. Om du inte hunnit anmäla dig så kan du chansa på att få en plats. 
Gå till dörrvärden och lämna ditt namn.
Bli uppsatt på en kölista. Du blir hänvisad att vänta utanför då maxantal är 50.
Klockan 09.50 ser dörrvärdarna om det finns platser över och börjar släppa in ifrån kölistan. 
Om du bokar upp en plats åt någon annan är det viktig att du förmedlar denna information.

Nu när lättnader börjar släppas på är det ännu mer viktigt att tänka på följande: - 
Hygienen 
Häng av dig ytterkläderna i entrén. (ta inte med dem in i kyrksalen) Tvätta händerna innan du kommer in i kyrkan 
Nys i armvecket 
Undvik i största mån kollektivtrafiken 
Vid nattvardsutdelandet står vi med avstånd till varandra i kön. 
När du tar emot bröd och vin sträcker du ut armen och tar ditt ansvar i att hålla distans. 
Självklart är vi 100% symtomfri för att kunna deltaga. 
Missa inte maxantalet på 50 personer så det är först till kvar!