Medborgardialog- hjälp oss ta fram ny hållbarhetsstrategi

Arrangör Svedala kommun
Tid 2020-09-22 18:002020-10-01 20:30
Svedala- 22 sept. kl. 18-20:30
 
Bara- 1 okt kl. 18-20:30
 

Medborgardialog- hjälp oss ta fram nya hållbarhetsmål

Evenemanget anpassas utifrån rådande pandemiläge. Vi månar om att hålla avstånden. Vi uppmuntrar också till deltagande via webben om du har symptom eller ingår i riskgrupp. 

*Tillfälle 1 - Svedala (max 50 deltagare)

Tid: 22/9 kl. 18-20:30 
Plats: Svedala (max 50 deltagare)

Anmäl ditt deltagande här senast 18 september. Exakt plats meddelas via e-post efter att din anmälan registrerats. 

*Tillfälle 2 – Bara/Klågerup (max 50 deltagare)

Tid: 1 oktober, kl. 18:00-20:30

Plats:  Bara

Anmäl ditt deltagande här senast 25 september.

Exakt plats meddelas via e-post efter att din anmälan registrerats. 

Svedala kommun och Agenda 2030

Kommunstyrelsen har fattat beslut om framtagande av ny hållbarhetsstrategi i enlighet med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. 

Först ut är:
- mål nr 6 Rent vatten och sanitet för alla
- mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
- mål 14 Hav och marina resurser
- mål 15 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

För mer info se globalamalen.se.


Varmt välkommen att delta i medborgardialogen om ny hållbarhetsstrategi. Vi ser fram emot att ta del av dina förslag på hur vi bäst uppnår målbilden lokalt i kommunen. 

Enklare förtäring i form av frukt och kaffe/thé kommer finnas på plats.

Dialogen kommer också erbjudas digitalt via webben. Mer information ges via svedala.se samt digitala kanaler.

Vid eventuella frågor kring arrangemanget, kontakta strategiskplanering@svedala.se

Varmt välkommen med din anmälan.