Nyköping - E-handel, fysiskt handel eller både och

Arrangör Handelsrådet, Campus Nyköping Företag
Plats Nyköping (återkommer med exakt lokal)
Standardbiljett
 

Del 1:  16 september 2020, kl. 08.00-17.00

Del 2:  6 oktober 2020, kl. 08.00-12.00


Kort om utbildningen:

Vilken affärsstrategi är rätt för dig i ett digitalt handelslandskap? Vilka vägval och överväganden bör du göra? Idag gäller det att förändringshastigheten inom företaget är lika stor som i omvärlden. Annars riskerar företagen att hamna på efterkälken. Det gäller att kunna ta till vara de möjligheter som finns och hantera de utmaningar som digitaliseringen skapar. En väl formulerad strategi och tydliga mål är en förutsättning för en stabil utveckling. 

Under utbildningen bygger vi upp kunskapen om hur du vässar din affärsidé, mission och vision, samtidigt som vi kartlägger företagets starka och svaga sidor jämfört med omvärldens och kundernas förväntningar. Vi lär dig om målgruppssegmentering och olika försäljningskanalers för och nackdelar och hur du på lämpligast sätt väljer att fördela dina resurser för att nå störst effekt. Vi bryter också ner mission och vision till konkreta utvecklingsplaner med delmål och aktiviteter

Utbildningsledare: Magnus Ohlsson, We Hunt For Heads