Tranås - E-handel, fysisk handel eller både och

Arrangör Handelsrådet, Tranås United
Plats Tranås United, Storgatan 41
Tranås - E-handel, fysisk handel eller både och
 

Del 1:  19 februari 2020, kl. 08.00-17.00

Del 2:  4 mars 2020, kl. 08.00-12.00


Kort om utbildningen:

Vilken affärsstrategi är rätt för dig i ett digitalt handelslandskap? Vilka vägval och överväganden bör du göra? Idag gäller det att förändringshastigheten inom företaget är lika stor som i omvärlden. Annars riskerar företagen att hamna på efterkälken. Det gäller att kunna ta till vara de möjligheter som finns och hantera de utmaningar som digitaliseringen skapar. En väl formulerad strategi och tydliga mål är en förutsättning för en stabil utveckling. 

Under utbildningen bygger vi upp kunskapen om hur du vässar din affärsidé, mission och vision, samtidigt som vi kartlägger företagets starka och svaga sidor jämfört med omvärldens och kundernas förväntningar. Vi lär dig om målgruppssegmentering och olika försäljningskanalers föroch nackdelar och hur du på lämpligast sätt väljer att fördela dina resurser för att nå störst effekt. Vi bryter också ner mission och vision till konkreta utvecklingsplaner med delmål och aktiviteter

Utbildningsledare: Magnus Ohlsson, We Hunt For Heads