Sundsvall - Från tanke till köp

Arrangör Handelsrådet, Stadsutveckling Sundsvall, Sundsvall Handel, Stenstan
Plats Elite Hotel Knaust, Sundsvall
Fullbokad
Sundsvall - Från tanke till köp
 
Väntelista
 

Del 1: 25 februari 2020, kl: 08.00-12.00

Del 2: 17 mars 2020, kl: 08.00-12.00


Kort om utbildningen:

Idag har kunderna stora möjligheter att hitta information om och jämföra varor, priser och butiker. Det är på alla sätt viktigt att förstå hur och varifrån den potentielle kunden får information och köplust. Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom många olika kanaler.

Utbildning tar fasta på kundresan. Var, när och hur möts du och din kund? Hur upplever kunden olika steg på sin väg till, under och efter sitt köp? Hur kan du vinna kundernas förtroende så du blir en naturlig part i deras köpprocess? Det här är exempel på frågor som vi tar upp under utbildningen. Utbildningen är praktisk och du får utifrån ditt eget företag identifiera typkunder, undersöka hur din kunds resa ser ut och fundera på hur du kan prioritera och anpassa kanaler, information och bemötande så det blir en enklare resa framåt.


Utbildningsledare: Helena Sund, Sund resurs