vt20: UL3 (natfak)

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Plats Stockholms universitet, Stockholm
Universitetslärare 3, UL3NAT VT/HT 20
 

Universitetslärare 3 (UL3) 
Systematiska studier av universitetsundervisning inom naturvetenskaplig fakultet

Kursbeskrivning och schema enligt information på vår webbsida http://www.su.se/ceul/utbildning.

Kursspråket är svenska.

Om du har frågor vänligen kontakta ceul@su.se