Malmötimmen 16 oktober

Arrangör KC Kompetenscenter
Tid 2019-10-16 09:0010:00
Plats Nobelvägen 21, Malmö
Malmötimmen 16 oktober
 

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 16 oktober kl. 09-10 med Sara Makboul och Michael Sundman, från Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.

Sara Makboul och Michael Sundman från Funktionsstödsförvaltningen informerar om uppdraget kring att samordna och utveckla förvaltningens främjande och förebyggande arbete. Detta med utgångspunkt i frågeställningen om hur vi kan skapa bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning. Viktiga områden i det hälsofrämjande arbetet handlar om att utveckla arbetet kring kost, sömn, rörelse, sex- och samlevnad, kultur- och fritid samt anhörigrelationer.

Kom och lyssna, fråga och för en dialog med oss om vad som är viktigt att vi har med oss i det fortsatta arbetet.